Trainingen

De Trainingen zijn opgezet rondom de vijf basisonderdelen van administratie en belastingen:

  1. Verzamelen van de data / input (de inkoop en verkoopfacturen)
  2. Creatie van Winst & Verliesrekening en BTW Staat o.b.v. deze data.
  3. BTW aangifte op kwartaalbasis via site www.belastingdienst.nl
  4. Creatie van een Balans
  5. Inkomstenbelasting aangifte aan het einde van het jaar.

De trainingen zijn zo ingericht om de informatie assymetrie tussen jou en de boekhouder te laten verdwijnen. Er zijn feitelijk drie spelers:

  1. Ondernemer (Jij)
  2. Belastingdienst (Eist deugdelijke administratie van waaruit de OB-aangiftes en IB-aangiftes jaarlijks kunnen worden gedaan).
  3. Eventuele derde een specialist (administratiekantoor – boekhouder – accountant – fiscalist)

Jij bepaalt voor welk van de vijf onderdelen je de eventuele derde, de specialist wil laten meespelen. Je krijgt een wisselwerking tussen de trainingen en de uitbestedingsmogelijkheden

de Training: Stap 1 & 2 Creatie en Invoer Basisadministratie systeem

Training: Stap 3 Zelfstandig BTW-Aangifte doen.

Training: Stap 4 Balans creatie

Training: Stap 5 Zelfstandig de inkomstenbelastingaangifte doen (Particulier en/of zakelijk)

Ook is het mogelijk na het volgen van Training Stap 1 , 2 en 3 om onderdeel 4 & 5 uit te besteden aan een specialist voor 250 euro ex BTW per jaar. M.a.w. als jij stap 1 t/m 3 goed aanleert, uitvoerd en aanlevert zijn je nieuwe jaarlijkse kosten 250 euro per jaar voor uitbesteding van stap 4 en 5.